google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

labradorec.jpg

Banka matičnih celic

V podjetju Animacel vam omogočamo shranjevanje živalskih matičnih celic v banki pasjih in konjskih matičnih celic.

Matične celice lahko shranimo ob odvzemu maščobnega tkiva za zdravljenje z matičnimi celicami ali ob katerem koli rutinskem posegu (kastraciji, sterilizaciji, ali kakršni koli drugi operaciji). Zamrzovanje matičnih celic in shranjevanje v naši banki poteka po postopkih dobre prakse ter omogoča, da se celice, pripravljenje za kasnejše injiciranje nikakor ne razlikujejo od tistih, ki so pripravljene za takojšnje injiciranje po odvzemu. Celice, shranjene pri zelo nizki temperaturi, uspešno preživijo več kot deset let.

 

Shranjevanje matičnih celic po zdravljenju

Ob vsakem postopku priprave matičnih celic za zdravljenje ponujamo možnost shranjevanja matičnih celic v naši banki. S tem se ob pojavu težav na drugih sklepih izognemo postopku odvzema maščobnega tkiva in osamitve celic, kar skrajša postopek priprave celic za zdravljenje na samo 2 - 3 dni.

 

Shranjevanje matičnih celic mladih živali

Shranjevanje matičnih celic mladih psov in konjev je priporočljivo, ker imajo večjo sposobnost zdravljenja. Celice so na voljo takoj ob morebitnem pojavu zdravstvenih težav v starejših obdobjih in ohranijo vse lastnosti matičnih celic mladih živali.  

 

Najpomembnejše prednosti shranjevanja matičnih celic so:

Celice so na voljo takoj, ko se pojavi težava z gibalnim sistemom pri psih ali konjih.

Pri obolelem psu ali konju ni potrebna posebna operacija za odvzem celic, prav tako ni čakanja na pripravo celic, ko žival potrebuje zdravljenje.

Matične celice za shranjevanje lahko odvzamete ob kateri koli rutinski operaciji.

Matične celice mlajših živali imajo boljše lastnosti in so, kot so pokazale nekatere raziskave, večji potencial za zdravljenje različnih obolenj.

S shranitvijo matičnih celic vašega psa ali konja lahko tako že danes poskrbite za zdravo življenje vašega štirinožnega prijatelja v prihodnjih letih.