google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

labradorec.jpg

Matične Celice

Uporaba matičnih celic nosi izredno velik potencial za napredovanje v razvoju veterinarske in humane medicine.

Matične celice so celice, ki so se sposobne razviti v različne telesne celice. So v številnih tkivih kot nekakšna rezerva, ki jo telo izkoristi po potrebi za nadomestitev odmrlih, obolelih ali poškodovanih celic. Na mestu poškodbe ali obolenja ustvarijo okolje, ki s telesu lastnimi mehanizmi spodbuja ozdravitev. Matične celice se lahko razvijejo v različne telesne celice, zato je potencial njihove uporabe praktično neomejen. V veterinarski medicini je pri nas že na voljo zdravljenje določenih bolezni z uporabo matičnih celic, kot so bolezni sklepov, kit in vezi. Animacel je eno izmed redkih podjetij na svetu, ki tako zdravljenje omogoča. Po takšnem zdravljenju lahko vaš pes ali konj znova hodita s polno močjo in tudi tekmujeta.

Razlika med matičnimi in drugimi celicami

Matične celice se od drugih celic razlikujejo v 3 bistvenih značilnostih:

·         so nespecializirane celice.

·         sposobne so se dolgo časa deliti in obnavljati

·         pod določenimi fiziološkimi ali eksperimentalnimi pogoji se lahko razvijejo v specializirane celice v posameznem tkivu

 

Tipi matičnih celic

Embrionalne matične celice

V obdobju embrionalnega razvoja so embrionalne matične celice pomembne za nastanek vseh tkiv in organov. Izvirajo iz zarodka, ki se razvije iz oplojene jajčne celice. Iz celic notranjega sloja razvojne stopnje zarodka, imenovane blastocista, se razvijejo številne specializirane celice in organi, kot so srce, pluča, koža in drugi. Embrionalne matične celice so pluripotentne, kar pomeni, da se lahko razvijejo v vse tipe celic v telesu.

Odrasle matične celice

V postembrionalnem razvoju matične celice v številnih tkivih v telesu delujejo tako, da nadomeščajo odmrle, obolele ali poškodovane celice. Odrasle matične celice so odkrili v številnih tkivih in organih. Nahajajo se kot rezerva med diferenciranimi celicami v določenem področju posameznega tkiva. Odrasle matične celice lahko dolgo časa ostanejo v fazi mirovanja (se ne delijo), dokler se po potrebi ne aktivirajo za nadomestitev specializiranih celic (npr. hrustančnih, kostnih, mišičnih, možganskih, rdečih krvnih celic…).

Odrasle matične celice so navadno sposobne diferenciacije v celice tkiva, v katerem se nahajajo. Znanstveniki pa so odkrili, da se lahko določene odrasle matične celice diferencirajo tudi v celice drugih tkiv ali organov, v katerih se primarno ne nahajajo.

 

Potencialna uporaba matičnih celic

Obstaja veliko potencialnih načinov uporabe matičnih celic v znanstvene in klinične namene. Eden izmed primarnih ciljev je ugotoviti, kako se nespecializirane matične celice diferencirajo v specializirane celice številnih tkiv in organov. Številne resne bolezni, kot so rak ali napake ob rojstvu, nastanejo zaradi nepravilne celične delitve in diferenciacje. Boljše poznavanje genetskih in molekularnih procesov  bi lahko pripomoglo k razumevanju nastanka bolezni in s tem večjim možnostim za nove metode zdravljenja.

Matične celice bi lahko uporabljali tudi za testiranje novih zdravil. Varnost novih zdravil bi lahko preizkušali z opazovanjem diferenciranih celicah, izvirajočih iz pluripotentnih celic. Omenjen način preizkušanja zdravil se že uporablja na tumorskih celicah za preizkušanje potencialnih zdravil proti raku. Z uporabo pluripotnetnih celic bi se možnost preizkušanja varnosti novih zdravil povečala.

Ena izmed najpomembnejših možnosti uporabe matičnih celic je razvoj celic in tkiv za uporabo celične terapije. Danes transplantacija organov omogoča nadomeščanje obolelih tkiv in organov Možnost razvoja matičnih celic v različna tkiva ponuja možnost novega načina nadomeščanja tkiv in organov z določenimi boleznimi, kot so osteoartritisi, poškodbe kit in vezi, poškodbe hrbtenjače, nevrodegenerativne bolezni, bolezni srca, sladkorne bolezni in številne druge. Že danes pa lahko vaš pes ali konj s težavami gibalnega aparata izkoristita to novo možnost. V podjetju Animacel jim bomo pomagali k ozdravitvi in srečnejšemu življenju brez bolečin.