google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dogajanja in novosti na področju matičnih celic

Dogajanja in novosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami

nova metoda identifikacije matičnih celic

Luka Mohoric

Mezenhimske matične celice se lahko diferenciirajo v celice različnih tkiv kot so kostno, hrustančno, maščobno in mišično tkivo. Znanstveniki zato stremijo k uporabi matičnih celic za obnovo tkiv pri pacientih s poškodbami in pri pacientih z motnjami v razvoju tkiv. Vendar pa se mezenhimske matične celice znotraj kostnega mozga težko ločijo od drugih celic, kar omejuje uspešnost zdravljenja z matičnimi celicami. Znanstveniki iz Singapurja so razvili metodo identifikacije mezenhimskih matičnih celic, ki bo, verjamejo, vodilo v večjo zanesljivost zdravljenja z matičnimi celicami. Povezava do članka