google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dogajanja in novosti na področju matičnih celic

Dogajanja in novosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami

Animacel "oživil" celice mrtve mačke

Luka Mohoric

Ljubljana, 15. oktobra - Mlademu visokotehnološkemu podjetju Animacel, ki se ukvarja z zdravljenjem z matičnimi celicami in shranjevanju celic živali, je uspelo iz tkiva poginule mačke razviti žive celice, ki so jih shranili za morebitno uporabo v prihodnosti. Izziva so se lotili na prošnjo Francoza, ki je želel ohraniti genetski material svoje dragocene mačke. Povezava do članka