google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dogajanja in novosti na področju matičnih celic

Dogajanja in novosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami

Od matičnih celic do novega zdravljenja sladkorne bolezni

Luka Mohoric

Znanstveniki se približujejo dokončnemu razvoju učinkovitega zdravljenja sladkorne bolezni tipa 1. Raziskovalci s Harvarda so razvili metodo, ki omogoča razvoj velikih količin inzulin izločajočih celic, ki bodo zadostile razvoju zdravil in transplantaciji celic pri diabetičnih bolnikih. V predkliničnih študijah na živalih so diabetične miši ozdravili hiperglikemije. Te po nekaj mesecih opazovanja niso zavrnile transplantiranih celic in še vedno izločajo inzulin. Raziskovalci zato verjamejo, da klinične študije na ljudeh niso več daleč. Povezava do članka