google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dogajanja in novosti na področju matičnih celic

Dogajanja in novosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami

Matične celice – prihodnost zdravljenja raka?

Luka Mohoric

Znanstveniki s Harvarda so odkrili način, kako pretvoriti matične celice v celice, ki delujejo uničevalno na možganski tumor. Matične celice so v poskusu na miših genetsko sprogramirali tako, da so začele proizvajati in izločati toksine, ki delujejo uničevalno na tumor, a hkrati ne povzročajo tveganja za samouničenje in ne vplivajo na normalne, zdrave celice. Znanstveniki trdijo, da omenjena metoda predstavlja prihodnost zdravljenja raka. Povezava do članka