google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dogajanja in novosti na področju matičnih celic

Dogajanja in novosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami

Nov dosežek pri zdravljenju Parkinsonove bolezni

Luka Mohoric

Nov dosežek v znanosti kaže, da je možno človeške embrionalne matične celice pretvoriti v dopaminske celice, potrebne za zdravljenje Parkinsonove bolezni. Parkinsonovo bolezen povzroča postopna izguba celic, ki v možganih izločajo dopamin – molekulo, ki med drugim sodeluje pri uravnavanju gibanja in čustvenih odzivov. Povezava do članka