google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dogajanja in novosti na področju matičnih celic

Dogajanja in novosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami

MATIČNE CELICE V BOJU PROTI ALZHEIMERJEVI BOLEZNI

Luka Mohoric

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence pri starejših ljudeh. Nedavna študija iz Univerze Tsinghua na Kitajskem kaže, da presaditev mezenhimskih matičnih celic iz maščobnega tkiva zmanjšuje oksidativni stres in spodbuja nevrogenezo v možganih odraslih miši, obolelih za alzheimerjevo boleznijo ter izboljšuje funkcijo tkiva, poškodovanega zaradi cerebralne ishemije - pomanjkanja oskrbe možganov s krvjo. Povezava do članka