google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dogajanja in novosti na področju matičnih celic

Dogajanja in novosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami

Obvestilo prijateljem in lastnikom naših pacientov

Luka Mohoric

Spoštovani prijatelji in lastniki naših pacientov. Izvedeli smo, da nekatere klinike širijo informacije, da smo v podjetju Animacel izjemno podražili naše strotive zdravljenja. Obveščamo vas, da ta informacija ni resnična in da je cena odvzema in priprava matičnih celic za zdravljenje psov in konjev enaka ves čas. Ker želimo, da je ta izjemno uspešna metoda zdravljenja dostopna vsem lastnikom psov in konjev, saj je naš interes pomagati čimvečjemu številu naših štirinožnih prijateljev, se trudimo tudi ceno obdržati na čimnižji ravni ob pokrivanju stroškov priprave celice, kjer gre za zapletene laboratorijske postopke gojenja celic.

Hkrati vsem lastnikom psov in konjev tudi sporočamo, da iste klinike ponujajo nepreverjeno zdravljenje z donorskimi matičnimi celicami. Tu bi radi poudarili, da gre med obema zdravljenjema za velike razlike. Pri našem zdravljenju uporabljamo matične celice samih pasjih in konjskih pacientov, zaradi česar ni nobene nevarnosti zavrnitve tkiva oziroma celic.  Pri uporabi tujih matičnih celic z nepreverjenim genskim (ne)ujemanjem s pacientom, ki ga zdravimo, pa lahko pride do zavrnitvene reakcije, kar se lahko kaže v močnem imunskem odzivu organizma na tuje celice (podobno, kot se dogaja pri presaditvah organov pri ljudeh ali pri transfuziji krvi z napačno krvno skupino). Zaradi tega naše podjetje ne ponuja takšnega zdravljenja, ki ni znanstveno preverjeno in potrjeno, medtem ko uspešnost in varnost zdravljenja z avtolognimi matičnimi celicami (celicami, ki jih odvzamemo pacientu in uporabimo njegove lastne celice) dokazujejo številni naši pacienti.