google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dogajanja in novosti na področju matičnih celic

Dogajanja in novosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami

RAZVOJ KRVI IZ MATIČNIH CELIC

Luka Mohoric

Zanesljiva in varna zmožnost razvoja različnih tipov celic v človeški krvi je še en korak bližje realnosti. Znanstveniki z Univerze Wisconsin – Madison so odkrili dve skupini regulatornih proteinov, ki sta omogočili pretvorbo matičnih celic v človeške rdeče in bele krvne celice. Odkritje znanstvenikom omogoča preučevanje razvoja in proizvodnje klinično pomembnih krvnih produktov. Zaenkrat še neizpolnjeno prizadevanje teži k laboratorijskemu razvoju hematopoetskih matičnih celic, ki se uporabljajo za zdravljenje raka, npr. levkemije in multiplega mieloma. Povezava do članka