google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dogajanja in novosti na področju matičnih celic

Dogajanja in novosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami

Nepričakovan izvor matičnih celic

Luka Mohoric

Znanstveniki s Švedske so odkrili nepričakovan izvor matičnih celic v zobeh – živčne celice. Odkritje bo pripomoglo k novim raziskavam o nastanku, rasti in regeneraciji zob. Danes odrasli ljudje nimajo zmožnosti ponovne rasti zob. Odkritje novih zalog matičnih celic pa je pomemben korak proti znanju in tehnologiji, potrebni za uresničitev regeneracije zob v prihodnosti. Povezava do članka