google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dogajanja in novosti na področju matičnih celic

Dogajanja in novosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami

LEPLJIV GEL OMOGOČA MATIČNIM CELICAM ZDRAVLJENJE SRCA

Luka Mohoric

Rezultati nove raziskave omogočajo nov korak zdravljenju srca po infarktu.

Raziskovalci se že nekaj časa trudijo ohraniti vbrizgane matične celice v srcu, kar bi omogočilo boljše možnosti zdravljenja srca po srčnem infarktu. Rezultati nedavne raziskave z uporabo lepljivega, s proteini bogatega gela, omogočajo prav to – ohranitev matičnih celic na mestu srca podgan ter s tem obnovo srčnega metabolizma ter izbolšano srčno funkcijo pa infarktu. Povezava do članka