google-site-verification: google125002dc4d397b0f.html

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Your name *
Your name
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

shutterstock_95520319.jpg

Spoštovani veterinarji,

Vabimo vas, da se prijavite na brezplačno predstavitev zdravljenja živali z matičnimi celicami. Predstavitev je namenjena vsem, ki bi želeli izvedeti več o samem zdravljenju in tistim, ki bi želeli uvesti zdravljenje živali z matičnimi celicami v svojo veterinarsko organizacijo.

Brezplačno predstavitev zdravljenja živali z matičnimi celicami opravimo po predhodnjem dogovoru v vaših prostorih. Predstavitev vključuje podrobno seznanitev z zdravljenjem, potekom zdravljenja, delovnim protokolom in dokumenti, potrebnimi za sodelovanje z nami. Odgovorili vam bomo tudi na vsa morebitna vprašanja v zvezi z zdravljenjem.

 

Lahko nas kontaktirate preko email pošte: info@animacel.com, telefonske številke: 041 378 568 ali 041 704 480 ali pa se prijavite preko spodnjega obrazca.

Sodelujoče veterinarske organizacije so avtomatsko uvrščene v postopek certificiranja. Po desetih uspešno opravljenih zdravljenjih veterinarska organizacija pridobi certifikat usposobljene veterinarske organizacije za zdravljenje živali z matičnimi celicami.

shutterstock_116659045.jpg
Name *
Name